Kaupikliai (BESS)
AEĮ įrangos tiekimas
Saulės elektrinės
Vėjo elektrinės