Apie

UAB „AREA ENERGY“ įsteigta 2012 01 16. Steigėjas ir pagrindinis akcininkas Artūras Laucevičius.

Įmonės pagrindinės veiklos kryptys: Elektros gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių, inžinerinės ir konsultacinės paslaugos, Energetinių projektų vystimas ir jų valdymas, kitos su energetika susyjusios veiklos.